چون هدف از انجام این رنگ آمیزی اندوسپور است بنابراین از باکتریهای متفاوت که اندوسپور آنها از نظر اندازه و شکل متفاوت است استفاده می شود. باسیلوس مگاتریوم یک باکتری استوانه ای شکل تاحدودی متمایل به تخم مرغ یا گلابی شکل با قطری در حدود ٥/١-٢/١ میکرومتر است که فرمهای کوتاه زنجیره های پیچ و تاب خورده را ایجاد می کند. اسپور در مرکز و در وسط باکتری است و اندازه آن از کوتاه تا کشیده تخم مرغی شکل است. اسپور در خاک یافت می شود. باسیلوس سیرکمولانس هم یک باکتری کشیده با طولی در حدود ٢-٥/٠ میکرومتر و عرضی در حدود ٧/١٠-٥/٠ میکرومتر است. در اکثر سویه های این باکتری اسپور به صورت انتهایی تا نزدیک به انتها دیده می شود، چنانچه سلول باکتری کوتاه باشد اسپوردر درون اسپروانژیوم دقیقا در وسط قرار می گیرد. در بسیاری از سویه ها بروی سطح اسپورها آزاد ترکیباتی وجود ندارند که به سختی رنگ می شوند، اینگونه اسپورها در خاک یافت می شوند .

تنها تعداد کمی از باکتری ها اسپور تشکیل می دهند که مهمترین آنها از نظر پزشکی عبارتند از :

باسیلوس آنتراسیس «سیاه زخم»، کلستریدیوم تتانی «عامل کزاز»، کلستریدیوم بوتولنیوم «بوتولیسم مسمومیت غذایی»، کلستریدوم پرنرینجنیز «عامل قانقاریای گازی» است. در آزمایشگاه های تشخیص طبی موقعیت قرارگیری و اندازه اسپورها در بین سویه های باکتریایی متفاوت است اما در اکثر موارد ارزش واقعی آنها در شناسایی میکروارگانیسم است .

روش رنگ آمیزی :

ابتدا بروی چهار لام، در گوشه لام ها، نام باکتری هایی را که مورد استفاده قرار می گیرند می نویسیم. بوسیله یک لوپ مقداری از باکتری مورد نظر را بروی لام مورد نظر قرار می دهیم و اجازه می دهمی در دمای اتاق خشک شود و سپس بوسیله حرارت آن را تثبیت می کنیم. روی نمونه لام را با کاغذی که به اندازه لام بریده شده است می پوشانیم و لام را بروی حمام آب گرم قرار می دهیم، سپس کاغذ روی لام را با مالاشیت گرین آغشته کرده و به آرامی برای مدت زمان پنج دقیقه رنگ را حرارت می دهیم و پس از آنکه از آن بخار برخواست پیاپی مالاشیت گرین به آن اضافه می کنیم تا در حین حرارت دهی به میزان کافی از رنگ اشباع شود، اما باید بود تا سطح لام خشک نشود. پس از آن لام را برداشته و اجازه می دهیم تا سرد شود، سپس با آب برای مدت سی ثانیه شستشو می دهیم. برای مدت زمان ٦٠-٢٠ ثانیه با رنگ زمینه ای سافرانین رنگ آمیزی کرده و پس از آن برای مدت سی ثانیه با آب شستشو می دهیم. سپس سطح لام را با کاغذ خشک کرده و سپس با اضافه کردن روغن در زیر میکروسکوپ مشاهده می کنیم که اسپورهای آزاد و اندوسپورها به رنگ سبز و سلول ها به رنگ قرمز مشاهده می شوند .

 

 


موضوعات مرتبط: رنگ آمیزی اسپور

تاريخ : جمعه سی ام فروردین ۱۳۸۷ | ۱۴:۲۷ بعد از ظهر | نویسنده : امیری |