میکروبها موجودات بسیار کوچکی هستند که فقط با میکروسکوپ دیده می شوند.

میکروبها در دو فرمانرو یوکاریوت ها و پرو کاریوت ها قرار دارند.

قارچ های میکروسکوپی و آغازیان جزء میکروب های یوکاریوتی و باکتری ها جزء میکروب های پروکاریوتی می باشند. البته باید اضافه کنم که ویروس ها نیز جزء میکروب ها محسوب می شوند.

       

                     نایسریا

آسپرژیلوس فلاوس

ویروس هپاتیت C


موضوعات مرتبط: میکروبیولوژی

تاريخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۸۴ | ۲۱:۵ بعد از ظهر | نویسنده : امیری |